អ្នកការពារពូកភួយ

  • 100% Polyester Microfiber Quilt Mattress Cover

    គម្របពូកពូកមីក្រូហ្វីត ១០០ ភាគរយ

    70GSM Microfiber + 70GSM បំពេញ + 40GSM មិនមែនត្បាញ។ កាបូប PVC ជាមួយកាតបញ្ចូលពណ៌និងក្រដាសកាតុងធ្វើកេសឬតាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។ កាបូប ១ / កាបូប។ ១០០ កុំព្យូទ័រ / ពណ៌ស្តុកជាមួយទំហំចម្រុះ ៥០០ ឈុត / ពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយទំហំចម្រុះសូមស្វាគមន៍ចំពោះការបញ្ជាទិញគំរូ។